ตัดต่อวิดีโอ

ตัดต่อวีดีโอ (Video Editing)

การตัดต่อวิดีโอเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลบวกด้วยความคิดสร้างสรรค์ แต่ทั้งสองอย่างนี้ไม่สามารถทำให้งานออกมาสำเร็จได้เพราะยังขาดคนที่เชียวชาญเรื่องโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอ ดังนั้นการที่จะตัดต่อวิดีโอออกมาสักหนึ่งงานจะต้องใช้ความสามารถหลายด้านเข้าด้วยกัน คลิปวิดีโอหลายๆคลิปนำมาตัดต่อร้อยเรียงเป็นเรื่องเล่า 1 เรื่อง เพิ่มเพลง ดนตรี เสียงเอฟเฟคเข้าไปก็จะทำให้งานของเราออกมาน่าสนใจตามที่เราต้องการได้